مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IUMS

Iran University of Medical Sciences

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران بود که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی بنیانگذاری شد و در آبان ۱۳۸۹ با دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام گشت. خبر ادغام با اعتراضاتی از سوی دانشجویان و اساتید رو به رو گشت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمان ادغام، چهارمین دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور بوده‌است.
IUMS
ارسال نظر

ارسال نظر