مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UTS

University of Toronto Schools

مدارس دانشگاه تورنتو (یا همان UTS) در سال ۱۹۱۰ ایجاد گشته و یک دبیرستان خصوصی در مرکز شهر تورنتو است . این دبیرستان مخصوص دانش آموزان با رتبه‌های عالی درسی است .
UTS
ارسال نظر

ارسال نظر