مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UTM

Universiti Teknologi Malaysia

دانشگاه صنعتی مالزی و یا دانشگاه تکنولوژی مالزی (نام انگلیسی: Technological University of Malaysia و نام اصلی: Universiti Teknologi Malaysia) نام قدیمی‌ترین و بزرگترین دانشگاه فنی مهندسی کشور مالزی است که با عنوان UTM نیز شناخته می‌شود.
UTM
ارسال نظر

ارسال نظر