مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CICI

Center for Intelligent Chemical Instrumentation

مرکز ابزار دقیق شیمیایی (دانشگاه اوهایو ؛ آتن ، اوهایو)
CICI
ارسال نظر

ارسال نظر