مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف THK

Thakhek Airport

فرودگاه هواپیمایی تاخک
THK
ارسال نظر

ارسال نظر