مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MD

Moldova

مخفف کشور مولدووا
MD
ارسال نظر

ارسال نظر