مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LY

Libya

مخفف کشور لیبی
LY
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود