مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LT

Lithuania

مخفف کشور لیتوانی
LT
ارسال نظر

ارسال نظر