مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LC

Saint Lucia

مخفف کشور سنت لوسیا
LC
ارسال نظر

ارسال نظر