مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HN

Honduras

مخفف کشور هندوراس
HN
ارسال نظر

ارسال نظر