مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GM

Gambia

مخفف کشور گامبیا
GM
ارسال نظر

ارسال نظر