مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FI

Finland

مخفف کشور فنلاند
FI
ارسال نظر

ارسال نظر