مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DM

Dominica

مخفف کشور دومینیکا
DM
ارسال نظر

ارسال نظر