مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CZ

Czech Republic

مخفف کشور جمهوری چک
CZ
ارسال نظر

ارسال نظر