مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CY

Cyprus

مخفف کشور قبرس
CY
ارسال نظر

ارسال نظر