مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CO

Colombia

مخفف کشور کلمبیا
CO
ارسال نظر

ارسال نظر