مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BY

Belarus

مخفف کشور بلاروس
BY
ارسال نظر

ارسال نظر