مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BW

Botswana

مخفف کشور بوتسوانا
BW
ارسال نظر

ارسال نظر