مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BN

Brunei Darussalam

مخفف کشور برونئی دارالسلام
BN
ارسال نظر

ارسال نظر