مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AO

Angola

مخفف کشور آنگولا
AO
ارسال نظر

ارسال نظر