مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KIU

Kampala International University

دانشگاه بین‌المللی کیف (به اختصار KIU) یک دانشگاه خصوصی در شهر کیف می‌باشد که در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده است. این دانشگاه تا قبل از سال ۲۰۰۲ با نام موسسه بین‌المللی زبان‌شناسی و قانون فعالیت می‌کرد و در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰۰ دانشجو دارد.
KIU
ارسال نظر

ارسال نظر