مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOD

Modification

Mod اصلاح و ویرایش موتور بازی برای ساختن یک بازی جدید
MOD
ارسال نظر

ارسال نظر