مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NH

Nice Hand

NH مخفف Nice Hand به معناي دست خوب می‌باشد.
زمانی مورد استفاده قرار ميگيرد كه طرف مقابل يک دست خيلي عالي در بازی پوكر يا هر بازي ديگري كه با ورق انجام داده ميشه به دست بيارد.
NH
ارسال نظر

ارسال نظر