مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف WIPP

Waste Isolation Pilot Plant

Waste Isolation Pilot Project

Women Impacting Public Policy

Women in Prison Project (Correctional Association of New York)

WiPP

Working in Partnership Programme (UK; NHS General Medical Services)

Wireless Internet Protocol Partnership

Workshop on Integrated Power Packaging