مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف WIL

Wilmington (city in Delaware and North Carolina)

Women's International League (UK)

Women in Leadership Program

Welspun India Ltd. (India; est. 1995)

World Islamic League

Workstation Interface Link

Nairobi, Kenya - Wilson Airport (Airport Code)

White Indicating Light