مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف WHO

White House Office (United States)

World Health Organization

Women Helping Others

We Help Ourselves (Dallas, TX)

Wrist-Hand Orthosis

Weird Happenings Organisation (fiction)

Wood Heat Organization, Inc.

World Honda Organization (motorcyclists)

Well Head Outlet (oil drilling)