مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف WFP

World Food Programme (United Nations)

Windows Filtering Platform (Microsoft Windows)

Washington Fine Properties (various locations)

Working Families Party (est. 1998; politics; New York)

Winnipeg Free Press

Witness for Peace

Water for People (international humanitarian organization)

World Food Prize

Workforce Planning

Windows File Protection (Microsoft)

Winter Fuel Payment (United Kingdom)

Wii Fit Plus (video game)

Water Filtration Plant

WinFax PRO (Symantec)

Wellness Fitness Program (various organizations)

Water Finding Paste

Women Forestry Project (Sudan)

Washington Federal Practice

World Federation of Parasitologists

West Freeport (Everquest)

Warm Front Passage

Welded Flange Plate (steel structures)