مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف SR

Senior

Sister

Señor (Spanish: Mister)

Suriname

Systematic Review

State Route

State Road

Senhor (Portuguese: Mister)

Scientific Research

Santa Rosa (California)

Surrogate

Service Representative

Southern Region (Order of the Arrow, Boy Scouts of America)

San Ramon (northern California)

Special Report

Social Responsibility

Speech Recognition

Survival Rate

Status Report

Short Range

Short-Range

Skid Row (band)

Slovak Republic

Sr

Schwester (German: Sister)

Shadowrun

Satellite Radio

Saddle River (New Jersey)

Search and Rescue

Sustained-Release

Southern Railway

Storage Ring

Sniper Rifle

Short Run

Synchrotron Radiation

Savannah River

Status Register

Sound Recording

Service Request

Space Research

Sarcoplasmic Reticulum

Slow Release (medication)

Sugar Ray (band)

Sampling Rate

Strategic Reconnaissance

Standard Reference

Semi-Retired

Surveillance and Reconnaissance

Sunderland (postcode, United Kingdom)

Speed Racer (cartoon)

Serbia & Montenegro

Sigur Rós (band)

Synthetic Rubber

Sunday River (Ski Resort)

Saudi Riyal (national currency)

Strontium

Satellite Receiver

Sedimentation Rate

Square Root

Slew Rate

Slide Rule

Slip Ring

ShopRite (supermarket chain)

Scavenger Receptor

Sinus Rhythm

Standard Rate

Service Record

Search and Retrieval (computer searches)

Social Reform

Shift Register

Senate Resolution

Service Report

Sin Reservas (Guatamalen cable TV show)

Shared Resources

Studies in Religion (various locations)

She-Ra (He-Man character)

Supervision and Regulation

Surveillance Radar

System Requirement

Special Reserve

Saarländischer Rundfunk (German Radio and TV Station)

Slow Response

Symbol Rate

Saturday Review

Swan River (Canada)

Special Relativity

Source Rock (geology)

Swiss Air (Airline of Switzerland)

Stateroom

Short Reach (fiber)

Scenic Railway (amusement park ride)

Short Radius (piping elbow)

Seaman Recruit (USN Rating)

Software Review

Support Request (technical support)

Short Rod

Stage Right

Support Requirements

Scientific Racism (pseudoscience)

Source Routing (ATMF)

Sergei Rachmaninov (classical composer)

Socialist-Revolutionary (Russian political party)

Sam Roberts (musician)

Side Release (buckle)

Special Rapporteur (French: Special Talebearer; UN)

Send & Receive

Strike Rate (cricket scoring)

Summer Resident (nature)

Service Release

Serine/Arginine-Rich (proteins)

Site Representative

Supporting Research

Soul Reaver (video game)

Single Replacement (chemical reaction)

Signature Range (food brand)

Scanning Radiometer

Shady Records (record label)

Sun Roof

Software Radio

Soil Resistance

Source Range

Steradian (metric unit of solid angle)

Sugar Rush (UK TV series)

Selected Reserve

Safety Release

Shock Rifle (gaming, Unreal tournament)

Signaling Rate

Safety Rod

Standard Repair

Sortie Rate

Serum Replacement (biochemistry)

Special Review

Shunt Reactor (power electronics)

Sediment Regime

Spectral Response

Surveillance Requirement

State Relay

Stochastic Resonance (statistics)

Spring Roll

Severity Rate

Steam Reforming

Senior Rater

Special Regulations

Set Reset

Sul Ross State University (Alpine, Texas)

Sabbath Recorder (Seventh Day Baptist publication; Wisconsin)

Spell Resistance (gaming)

Sonic Revolution (game)

Siracusa, Sicilia (Syracuse; Italian province)

Special Reconnaissance

Saitama Railway (Japan)

Sensor Reader

Spending Review

Special Recovery

Standardized Regulations

Synchronizing Resources (concurrent programmming language)

Status Response (Hekimian)

Strategy Runner (Automated investment and trading software company)

Sveriges Riksdag (Swedish: Sveriges Radio)

Shoulder Rotations (exercises)

Sum Rule

Shipment Request

Special Requirement

Spectral Recording (Dolby)

Sporting Rifle (smokeless powder type)

Superior Rectus (eye muscle)

Separate Rations

Selective Ringing

Session Relay (computer networking)

Soldiers Radio

Se Renta (Spanish: for rent)

Spot Repair

Special Recommendation (Financial Action Task Force on Money Laundering; France)

Stress-Resistant (pig genetics)

Stress Rupture

Scan Ratio

Stem Rot

Spreading Resistance

Supply Road

Secretary/Records

Scheduled Result

Sunset Riders (game)

Steel Radial (tire technology)

Shielded Receiver

Shiina Ringo (Japanese musician/singer)

Sunlight Resistant

Strehl Ratio (optics)

Static Representation (software engineering)

Specialist Registration

Socialists for Reform (San Marino)

Saturable Reactor

Suburban Rhythm (band; also song by Reel Big Fish)

Sub-Reflector

Spontaneous Reboot

Spare Row

Stuff Request (Nortel)

State Road/Route

Superficial Reflux

Subtract Register

Selbstständiges Referat (German: Independent Unit)

Seaplane Reconnaissance Aircraft (US Navy)