مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف QID

Queen's Indian Defense (chess)

Quater In Die (Latin: Four Times A Day)

Quad Information Display (Matrox)

Quality Insights of Delaware

Question Identification Number (finance)

Quake Imperial Descendants (game)

Quality Inspection Department

Quality Instruction Directive