مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف NMT

New Mexico Tech (short for New Mexico Institute of Mining and Technology; college)

Networked Media Tank

Navy Multi-Band Terminal (US DoD Satellite Communications)

Neuromuscular Therapy

Nordic Mobile Telephone

Not More Than

Neuromodulation Technique (Feinberg, not traditional medicine)

Nuclear Medicine Technologist

Not Myself Tonight (Christina Aguilera song)

Non-Motorized Transport

Neuromuscular Massage Therapy

Neurologic Music Therapy

National Mobile Television (various locations)

Neuromuscular Transmission

Neighbourhood Management Team (UK)

Nebulized Mist Treatment

Noise-Monitoring Terminal

Nuclear Materials Technology (LANL)

Northwest Marine Technology, Inc. (Washington)

Network Management Tool

Network Management Terminal

Nitinol Medical Technologies, Inc. (Boston, MA)

Not My Type

Noise-Masking Tone

Nomenclature du Matériel Terminal

Nodal Mesh Terminal

Nippon Mobile Telephone (Company)

National Microbiological Target

Non-Metropolitan Territory

National Metering Trial

National Marbles Tournament

Negotiations Management Team (prisons & law enforcement)

No More Text

Non-Monetary Transaction