مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف IRGC

Iranian Revolutionary Guard Corps

Islamic Revolutionary Guard Corps (Iran)

Iowa Racing and Gaming Commission

International Risk Governance Council

International Research Group on Charophytes (est. 1989)

International Rice Germplasm Center

ISPAN (Integrated Strategic Planning and Analysis Network) Requirements Governing Council (US DoD)

Inter-Realm Gaming Consortium (Hyperchat)