مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف HI-FI

HI FI

High Fidelity

HIFI

High Fidelity

HIFI

Hypertext Interface for Information (Esprit)

HIFI

Hotel Investment Forum India (conference)

HIFI

Hull International Fisheries Institute (est. 1989; University of Hull; Hull, England, UK)

HIFI

Heterodyne Instrument for FIRST (Far-Infra-Red and Sub-Millimeter Telescope)

HIFI

High Fire Performance Wood Products (European manufacturers)