مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف ER

Extended-Release

Earned Runs (baseball; pitching)

Emergency Room

Error

Entity Relationship

Energy Research

Employer (IRB)

Emergency Response

Office of Energy Research

Estrogen Receptor

Extended Range

Extended Range (C-17 acquisition program)

Enterprise Resource Planning

Early Release

Event Registration

Eastern Region

Educational Research

Eritrea

Employment Relations

Employee Relations

Easy Rider (movie)

External Relations

Evaluation Report

Early Retirement

Environmental Restoration

Electromagnetic Radiation (energy)

Environmental Report

Entre Rios (Argentina Province, airline code)

Emission Reduction (environment)

Electronic Records

Erbium

Equipment Required

Endoplasmic Reticulum

Earth Resources

Extensive Reading

Event Rate

Energy Rating

Eleanor Rigby (Beatles song)

Eye Relief (optics)

Equipment Room

Escape Route

Expense Ratio

Ecosystem Restoration

Educational Researcher (journal)

Evidence Rule

Employee Retention

Epic Records (record label)

Exceptional Release (mission capable aircraft)

Enfermedad Rara (Spanish: Rare Disease)

Ecological Reserve

Electron Reflectometer

Electrical Resistivity

Eastern Railway

External Rotation

Evolutionary Robotics

Expenditure Request (various organizations)

Emotional Rescue (Rolling Stones album)

Expense Report

Evening Reading (Shacknews)

Elektra Records (record label)

Employer's Requirements

Energy Resolution

Enhancement Request

Engineering Report

Earnings Record

Exchange Ratio

Explicit Routing

Explicit Rate (networking)

Established Record

Expanded Response

Energy Regulator

Electro-Rheological

Engineroom

Enterprise Requirements

Enhanced Radiation

Engineer Regulation

Efficiency Review

External Resistance

Established Reliability (C-17 acquisition program)

Employee Request

Equilibrium Reactions

Engineering Release

Electronic Reconnaissance

Efficient Review

Extracellular Release

Ephemeral Region

Electricity Report

Echo Ranging

Enantiomeric Ratio (chemistry)

Electoral Region (UK)

Engineering Request

Estimate of Repair

DHL Airways, Inc (IATA airline code)

Enhancement Report

Euro Repuestos SA (Guatemala)

Effective Roughness

Eternal Rage (Call of Duty gaming clan)

Executive Registrar

Equipment Requisition

Extracting Roots

Elizabetha Regina (Queen Elizabeth)

Error Recorder

End Transaction and Retrieve

Electronic Requirement

Elite Regions (Ominix gaming)

Exploitation Requirement

Enceinte Réacteur (French: Reactor Chamber)

Electrolytic/Electrochemical Refining