مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CMO

Chief Marketing Officer (various companies)

Chi-Mei Optoelectronics (TFT/LCD monitor technology)

Chief Medical Officer

Central Meteorological Observatory (Japan)

Crédit Mutuel Océan (French bank)

Congés de Maladie Ordinaire (French: Regular Sick Leave)

Communications and Marketing Office (various locations)

Cardiomyopathy

Campus Ministry Office (various locations)

Collateralized Mortgage Obligation

Chief Merchandising Officer (various companies)

Court-Martial Order (US military)

Civil-Military Operations

Chemult (Amtrak station code; Chemult, OR)

Contractor Management Outsourcing

Care Management Organization

Creep Me Out

Communication Médiatisée par Ordinateur (French: Computer Mediated Communication)

Chief Military Observer (US DoD)

Contract Manufacturing Organisation

Contract Management Office

Centre Missionnaire Oblat (French: Oblate Missionary Center; Canada)

Constructions Modernes de l'Ouest (French: Modern Buildings of the West)

Current Market Outlook

Chief Magic Official (Disney job)

Check Me Out

Common Market Organization (European Union)

Care Management Officer (health care)

Cisco Mobile Office

Centre Militaire d'Océanographie (French: Military Oceanography Center)

Clezardin Machines et Outillages (French machinery manufacturer)

Contract Modification Order

Certificate Management Office

Count Me Out

Caribbean Meteorological Organization

Council of Ministers' Office (various organizations)

Construction Métallique de l'Ouest (French steel construction company)

Comfort Measures Only (similar to hospice care)

Configuration Management Office(r)

Carrelage et Moquette de l'Océan (French flooring company)

Crisis Management Operations

Customs Memorandum Order (Philippines)

Competitive Mounted Orienteering (equestrian sport)

Collections Management Office(r) (US DoD)

Central MASINT Office (now Central MASINT Organization)

Construction Modulaire Organisation (French: Modular Construction Organization)

Constructions Mécaniques Outillages (French: Mechanical Construction Tools)

Central Moneymarkets Office (UK banking)

Corticosterone Methyloxidase

City Managers Office

Central MASINT Organization (formerly Central MASINT Office)

Chief Maintenance Officer

Civil-Military Overview (NATO)

Centro Médico Oftálmico (Spanish: Ophthalmic Medical Center)

Civil-Military Officer

Cash Management Officer (job title)

Chief Mortgage Officer (various companies)

Canonical Molecular Orbital

Cincinnati Metropolitan Orchestra (Cincinnati, OH)

Collective Management Organization (World Intellectual Property Organization)

Current Mode of Operation

Catholic Media Office (UK)

Convoy Movement Order

Crisis Management Organization

Contract Manufacturing Operation

Calculated Mean Organism

Chinese Mathematics Olympiad

Carpathian Mountain Outreach (Ukraine)

Configuration Management Organization

Commodore's Messenger Organisation

Centro Médico Odescalchi (Italian)

Centrum Mot Olikfientlighet (Sweden)

Coverage Mission Order

Court of Military Order (Congo)

Chicago, St. Paul, Minneapolis, and Omaha Railroad

Chief Monitoring Officer

Cash Me Out (poker)

Corporate Manufacturing Objects

Communications Management Organization

Collection Management Office/Organization

Community Manager's Office

Controlled Materials Officer

Centralized Mortgage Obligation

Current Method of Operation

Clandestine Mission Objective

Circuit Management Office