مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CDP

Continuous Data Protection (backup technology)

Census Designated Place

Cisco Discovery Protocol

Carbon Disclosure Project

Chef de Partie (French: Station Chef)

Casa de Papel (Spanish TV series)

Collection Due Process (IRS)

Center for Domestic Preparedness

Child Development Program (Navy)

Cassa Depositi e Prestiti (Italian financial firm)

Châteauneuf-du-Pape (French wine)

Cuestión de Peso (Spanish: Question of Weight; Chilean TV show)

Cluster Development Programme (India)

Christian Democratic Party

Community Development Planning (various organizations)

Comprehensive Development Plan

Center for Deployment Psychology (Bethesda, MD)

Center for Development Policy (Washington, DC)

Community Design Plan (various locations)

Collett Dickenson Pearce (advertising; UK)

Cancer Detection Program (various organizations)

Cytidine 5'-Diphosphate

Curriculum Development Process (various organizations)

Congrés pour la Dèmocratie et le Progrés (Congress for Democracy and Progress; Burkina Faso)

Chronic Disease Prevention

Common Depth Point (seismic exploration)

Chemical Dependency Professional

Colorado Democratic Party

Comprehensive Drilling Plan (Colorado Oil and Gas Conversation Commission)

Candidate Development Program

City Development Plan

Congressional District Programs (Falls Church, VA)

Sisters of Divine Providence (religious order)

Composers Desktop Project (est. 1986; UK)

Central Delivery Point (gas processing plant; various companies)

Centre for Degree Programmes (Hong Kong)

Certified Data Processor (Institute for Certification of Computing Professionals)

Certificate in Data Processing

Centre de Documentation Pédagogique (French: Educational Information Center; New Caledonia)

Certified Divorce Planner (Institute of Certified Divorce Planners)

Collaborative Development Process (SourceForge)

Creative Design Production (various companies)

Communicable Disease Program (various locations)

Channel Deepening Project (marine infrastructure; Australia)

Civil Defense Program (US DoD; est. 1947)

Congregation of Divine Providence (Roman Catholic Women's group)

Custom Development Project (various companies)

Center for Disaster Preparedness

China Democratic Party

Capacity Development Program

Code Domain Power (Tektronix)

Custom Defense Package

Democratic and Patriotic Convention (Senegal)

Concrete Delivery Professional (certification)

Landing Craft Air Cushion Departure Point (US DoD)

Columbia Data Products, Inc.

Capability Development Plan (EU)

Compressor Discharge Pressure

Chief of Defence Procurement

Chemical Demilitarization Program

Coalition for a Democratic Pacifica

Charlottetown Driving Park

Central Data Processor

Computer Data Processing

Cabletron Discovery Protocol

Certified Diversity Professional

Conditioned Diphase

College Discovery Program (New York)

Aero-Condor Peru (ICAO code)

Control Design Platform

Collaborative Degree Program (education)

Concept Development Phase

Course Data Processing

Canopy Database Project (eco-informatics project)

Chattanooga Downtown Partnership (Chattanooga, TN)

Cross Deck Pendant

Communication Data Processor

Control and Display Panel

Career Development Path

Columbus Division of Police (Columbus, Ohio)

Comprehensive Development Program (Quezon City, Philippines)

Composite Drill Pipe

Contract Definition Phase

Customer Discount Plan

Command Data Processor (NASA)

Classified Data Processing

Checkout Data Processor

Congressionally Directed Project (congressional earmark)

Company Distributing Point

Centre for Development and Planning (Lebanon)

Certified Development Professional

Commander's Dissemination Policy

Commercial Data Processing, Inc.

Composite Direct Product (statistics)

Concept Demonstrator Phase

Clear Desk Policy

Call Distribution Process (Sprint)

Campaign for Devolved Parliament (Ulster)

Capability Development Package

Civil Disturbance Plan

Collection Data Processor

Congenital Dysplasia of the Hip

Component Development Plan

Conseil de Développement Participatif (French: Participatory Development Council)

Contractor's Design Portion (building contracts)

Controller Development Program

Critical Design Parameters (US Navy shipbuilding requirements)

Cultural Disaster Protection

Customer Documentation Planning

Cost Data Plan

Contract Definition Plan

Conductive Diamond Plate

Classified Defense Products

Club de Patinage sur Glace (French: Ice Skating Club)

Combat Decision Process

Certified Distinct Part

Contingency Deployability Posture (STADEPS)

CRL (Certificate Revocation List) Distribution Point (digital certificates)

Consumer Decision Problem (consumer behaviour)

Caravan of Dreams Productions (record label)

Creditors Deferral Period (capital management)