مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CBU

Cape Breton University (Sydney, Nova Scotia, Canada; formerly University College of Cape Breton)

Christian Brothers University (Memphis, TN, USA)

California Baptist University

Consumer Business Unit (various companies)

Central Bank of Uzbekistan

Cluster Bomb Unit

Copperbelt University (Zambia)

Cross-Border University (Finnish-Russian)

Caribbean Broadcasting Union

Cluster Box Unit (mailboxes)

Clave Bancaria Única (Spanish: Single Banking Code; Argentina)

Completely Built Units

Cell Biology Unit

Contrat de Bon Usage (French: Contract of Good Use; health care)

Collective Bargaining Unit

Cord Blood Unit

Construction Battalion Unit (Navy)

Coldwell Banker University (real estate; State College, PA)

Compact Brewing Unit (Krups)

Conference Bridge Unit (US DoD)

Core Business Unit

Commodity Business Unit

Capacity Backup Upgrade (IBM E-Server technology)

Cottbus Germany (airport code)

Chronic Baroreceptor Unloading

Canisterized Bomblet Unit

Central Business Unit

City of Bloomington Utilities (munipal water company; Indiana)

Celal Bayar Universitesi (Turkey)

Calibrate Before Use

Carbon Based Unit (human)

Consistent Battlespace Understanding

Consortium of British Universities (Pakistan)

Complete Build-up Unit (vehicle manufacturing/shipping)

Circulate Bottoms Up (oilfield)

Cumulative Rreath Units

Cement Board Unit

Cementious Backer Unit (cement board Used for supporting tile)

Cost Build Up (economics)

Cute but Useless