مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف BMI

Body Mass Index

Broadcast Music Inc. (Atlanta, GA)

Business Monitor International

Brain-Machine Interface

Bundesministerium des Innern (German: Federal Ministry of the Interior)

Biomedical Informatics (various universities)

Broadcast Music Incorporated (music licensing company; competes with ASCAP)

Business Management Information

British Midland Airways, Ltd. (airline)

Bachelor of Music Industry (degree; Australia)

Badger Meter, Inc. (Milwaukee, WI)

Baltimore Museum of Industry

Bridgeport Music, Inc.

Bank Melli Iran

Bariatric Medical Institute (Canada)

Bradley Morris, Inc. (Kennesaw, GA)

Biochemistry, Microbiology and Immunology (education)

Bethlehem Mission Immensee (Swiss Catholic missionary organization; Immensee, Switzerland)

Brand Management International (Israel)

Battelle Memorial Institute

Brezen Mesic Internetu (Czech: March Internet Month)

Business Media, Inc.

Bio-Medical Instruments, Inc. (Warren, MI)

Benjamin Media, Inc. (Peninsula, OH)

British Muslim Initiative (UK)

Benthic Macroinvertebrates

Business & Media Institute (Alexandria, VA)

Business Marketing International (education fair organizer)

Bagirmi (SIL code, Chad)

Big Mac Index (Economist)

Buruh Migran Indonesia (Indonesian: Indonesian Migrant Workers)

Business Market Intelligence (various locations)

Buxton Motorsports, Inc.

Branch If Minus

British Malaysian Institute

Baltic Management Institute

Bug Music Inc

Book Manufacturers' Institute

Brick Making Industry

Bismaleimide Resin

Bilinear Matrix Inequalities

Birmingham & Midland Institute

Baltimore Marine Industries (environmental contractor)

Business Mathematics and Informatics

Bibliothèque Multimédia Intercommunale (French: Intercommunal Media Library)

Bare Metal Installation (software)

Building Maintenance Information (UK)

Border Management Initiative (war)

Berkeley Manufacturing Institute

Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (FAA)

Basic Metaphor of Infinity (mathematics book)

Behaviour Monitoring and Interpretation (workshop)

Brain and Mind Institute (Switzerland)

Backflow Management, Inc.

Bullion Merchants Ireland (Galway, Ireland)

Broadcast Musicians Inc.

Bloomington, IL, USA - Normal (Airport Code)

Business Metrics of Interest

Blackaby Ministries International (Atlanta, GA)

Bell Mobility Investments

Bad Mental Image

Bauzin Materiels Industriels

Beraja Medical Institute (Florida)

Bureau Moderne Informatique (French: data processing retailers)

Business Management Intern

Bourse de Mobilité Internationale (French: International Mobility Grant; scholarship)

Bone Measurement Institute

Bouclage Mécanique Industriel (French: Industrial Mechanical Closure; Saint-Lubin-de-la-Haye, France)

Batch Mode Input

Bristol Microfilm & Imaging Services, Ltd.

Butera Manufacturing Industries (Ohio)

Basic Marksmanship Instruction

Bankmark, Inc.

Barely Makin' It

Institutt for Biokjemi Og Molekylærbiologi (Norwegian: Department of Biochemistry and Molecular Biology; University of Bergen)

Behavioural Management, Inc.

Business Marketability Index

Bibliothèque de Recherche Mathématiques et Informatique (French: Mathematics and Computer Science Research Library; University of Bordeaux; Bordeaux, France)

Bregusa Micro International

Masters of Business Imagination

Business Match Inc (Columbia, MD)

Big Meteor Information (band)