مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AVC

Advanced Video Coding

Acidente Vascular Cerebral

Accidents Vasculaires Cérébraux (French: Cerebrovascular Accident; stroke)

Average Variable Cost

Asian Volleyball Confederation (est. 1952; beach volleyball governing body)

Antelope Valley College (Lancaster, CA)

Autonomous Vehicle Competition (SparkFun Electronics)

Automatic Volume Control

Atlantic Veterinary College (Canada)

avocado

Additional Voluntary Contribution

Asia Vital Components (Taiwan)

Advanced Video Communications (California)

Audio Visual Consultants (various locations)

Area Vocational Center (various locations)

Assurance of Voluntary Compliance (legal)

Access Vector Cache (computer science)

Active Vibration Control

Automatic Vehicle Classification

American Veterans Committee

Automatic Voltage Control

Audio Video Connection

Audio Visual Connection

Accidente Vascular Cerebral

Army Veterinary Corps

Arc Voltage Control (for gas tungsten arc welding)

Association Viticole Champenoise (French: Champagne Wine Association; est. 1898)

Audio-Visual Coding

Advanced Voice Client (software)

Amplified Volume Control (product feature)

Advanced Very-low-voltage CMOS (family of logic integrated circuits)

Arbitrarily-Varying Channel

Automatic Voice Control

Avon Valley Cyclery (UK)

Audio Visual Conferencing

Analog Voice Channel (wireless communication)

Alumni Volunteer Corporation (various locations)

Annapolis Valley Campus (Lawrencetown, Nova Scotia)

Avionics Change

AIDS Volunteer Clearinghouse

Aerial Victory Credit

Alien Visitation Craft

Alpine Ventoux Club (French car club)

Audio-Visual Committee

Alpine Visitors Center (Rocky Mountain National Park, Colorado, USA)

Automatic Video Corrector

Advanced Common-View (UTC)

Anti-Vibration Compound

Association pour la Valorisation des Connaissances (French: Association for the Development of Knowledge; est. 1995)

Architecture Valorisation Construction (French: Architecture Construction Development; architectural firm; est. 1990)

Auxiliary Valve Control