مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AMIF

American Meat Institute Foundation

Australian Motor Industry Federation (est. 2011)

Australian Marine Industries Federation (boating)

Association des Médecins Israélites de France

Ambient Intelligence Forum

American Marine Insurance Forum

Applied Mathematics for Industrial Flows (conference)