مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AC

Access Card

Atlantic City

Alice Cooper (musician)

Access Control

Air Canada (airline code)

Annual Conference (Church of the Brethren)

All Clear

Adult Contemporary (radio format)

American College

Associated Content (Yahoo)

Advisory Circular (aviation)

Audio Codec

Area Code

Athletic Club

Apple Computer

Academic Institution (DNS zone for UK academic institutions; as in .ac.uk)

Ace Combat (video games 1-5)

Accept (ITU-T)

Aircraft

Alternating Current (electricity; physics)

Advisory Committee

Advanced Computing

Air Compressor

Age Concern (UK)

Anderson Cooper (news correspondent)

Animal Control

Antigua

AutoCAD

Actual Cost

Animal Crossing (video game)

Advent Children (movie sequel to Final Fantasy VII game)

Acceptance Criteria

Average Cost

After Coupon

Automobile Club

Associazione Calcio (Italian: soccer club)

Aberdeen College

Atomic Clock

Account Code (Sprint BCS-29)

Assistant Coach

Armored Core (video game)

Account Current

Adapter Card (FS-1037c)

Air-Cooled

Acute

Analytical Chemistry

Active Component

Australian Capital Territory

African Caribbean

Army Corps

Amherst College

Auxiliary Contact

Acceleration (Front Page Sports Football '95 et al)

Air Cargo

Acre (state of Brazil)

Authentication Code (telecommunications)

Assassin's Creed (videogame)

Air Carrier

Aircraft Carrier

Aachen (Germany)

Accountancy

Arm Chair

Anonymous Coward (Slashdot)

Axiom of Choice (math)

Air Combat (game)

Ascension Island (top level domain)

Alameda County

Assembly Complete

Alan Cox (Linux kernel hacker)

Access Category

Atmospheric Chemistry

Arc Consistency (constraint programming AI research)

Allis Chalmers (manufacturer of agriculture and industrial equipment)

Asheron's Call (game)

Accounting Clerk

Area of Concern (school grading system)

Adjacent Channel

Assessment Center

Asphalt Concrete

Air Corps

Application Context

Anterior Chamber

Activated Charcoal

Adjudicator

Account Control

Asociación Civil (Spanish: Civil Partnership)

Arithmetic Coding

Association for Coaching (London, UK)

Applied Cryptography (book)

Administrative Control

Action Code

Air Controller

Access Channel

Aero Club

Actinium

Action for Change (Mauretania)

Air Curtain

Appeals Council (Social Security)

Autocheck

Apple Cider

Analog Computer

Audit Commission (UK)

Air Traffic Controller (USN Rating)

Air Change

Acoustic Coupler

Abdominal Circumference (obstetrics)

Aleister Crowley (novelist)

Assistant Commissioner

Allied Command

Autonomic Computing

Angelina College

Adenylate Cyclase

Affinity Chromatography

Anglican Communion

Aircraft Commander

Aquatic Center

Alpha Centauri (game)

After Class

Asphalt Cement

Advent Christian

Academic Complex

Algorithmic Complexity

Anthrocon (anthropomorphics convention)

Advocacy Center

Auto Clicker (gaming)

Acromioclavicular (shoulder joint)

Association Class

Alignment Check

Assistant Camera (film production)

Anderson College (South Carolina)

Albion College (Albion, MI)

Anti Christ

Area Coordinator

Armor Class

Alcohol Concentration

Akademikernes Centralorganisation

Andersen Consulting

Archival Collection

Augustana College (ELCA college, Sioux Falls, SD)

Armored Cable (electricity)

Advanced CMos

Absorption Chiller

Asbestos Cement

Altocumulus (cloud formation)

Amount Claimed

Air Commodore

Agir Ensemble Contre le Chômage (Paris, France)

Allergic Conjunctivitis

After Christ

Asphalt Content

Antecubital

Ac

Acetyl Group (chemistry)

Assist Control (ventilation)

Automatic Computer

Asotin County (Washington)

Alicyclic

Amphibious Corps (US DoD)

Autocannon

Actual Count

Automation Company

Auto Carrier (chassis supplier of original Cobra roadster)

Admirals Club

Asynchronous Communications

Air Cadets

Attenuation Correction

Air Conduction

Antioch College (Yellow Springs, OH)

Anthony Carter (ex-NFL player)

Alternative Certification (teaching)

Appeal Cases

Auxiliary Circuit

Associate Commissioner

Arc Cutting

Acquisition Center

Access Customer

Acción Ciudadana (Spanish: citizen action; Guatemala)

Anno Christi (Latin: In the Year of Christ; epigraphy)

Advanced Catalyst (research team; Japan)

Area Commander

Agent Code

Aircraftman

Aylesbury College (Aylesbury, Buckinghamshire, UK)

Assistant Chef

Arret Cardiaque

After Colony

After Colony (Gundam Wing animated series)

Attribute Certificate

Added Copy (libraries)

Asbury College (Kentucky, USA)

Association Control

Ambassador College

Adoptionscentrum (Sweden)

Ascension Islands (ISO country code)

Angel Crew (band)

Airspace Control

Advance Construction

Ante Christum (Latin: Before Christ)

Atlas Centaur (US intermediate class expendable launch vehicle)

Astrographic Catalogue

Authentication Center