مخفف کلمه JME


( Java Micro Edition ) جاوا نسخهٔ میکرو (JME) قسمتی از پلتفرم جاوا است که برای برنامه نویسی بر روی دستگاه‌های کوچک به کار می‌رود.در گذشته به این پلتفرم، J2ME می‌گفتند.
JME

بازگشت به صفحه قبل