مخفف کلمه PLC


( Programmable Logic Controller ) پی‌ال‌سی (PLC) یا کنترل‌گرهای منطقی برنامه‌پذیر رایانه کنترل‌گر تک منظوره‌ای است که به دلیل ویژگی‌های خاصش بیشتر برای کنترل فرآیندهای مکانیکی یا صنعتی مانند خطوط تولید استفاده می‌شود.
PLC

بازگشت به صفحه قبل