مخفف کلمه OEM


( Original Equipment Manufactures ) علامت اختصاری OEM شرکت یا سازمانی که کامپیوترها و تجهیزات دستگاه جانبی را به‌منظور استفاده از آنها در محصولات و تجهیزاتی که بعداً به مشتریان فروخته خواهد شد، خریداری می‌نماید.
OEM

بازگشت به صفحه قبل