مخفف کلمه PSD


( Photo Shop Document ) فرمت PSD، فرمت اختصاصی برنامه Photoshop می باشد این فرمت حجم زیادی نسبت به سایر فرمتهای قابل پشتیبانی در Photoshop را به خود اختصاص می دهد. بعد از بازکردن فایلی با این فرمت متوجه می شوید درپالت layers تمامی لایه های اجرایی قرار دارند و بنابراین می توانید روی فایلی که با فرمت PSD ذخیره نموده اید تغییرات اعمال نمایید.
شما در هنگام باز کردن این فرمت در سایر برنامه ها با اشکال مواجه خواهید شد. فرمت PSD از لایه ها، کانال ها و هر یک از حالتهای رنگ RGB ، CMYK ، lab color ، multichannel، grayscale پشتیبانی می کند.
PSD

بازگشت به صفحه قبل