مخفف کلمه DSLAM


( Digital Subscriber Line Access Multiplexer ) دی‌اسْلَم (DSLAM) که سرنام ترکیب Digital Subscriber Line Access Multiplexer می‌باشد، از سری تجهیزات شبکه است که به خطوط تلفن این اجازه را می‌دهد تا با سرعت بیشتری به اینترنت متصل شوند. دی‌اسلم معمولاً در مراکز مخابراتی نصب شده و سیگنال‌ها را از چندین مشترک خطوط DSL دریافت می‌نماید. سپس این سیگنال‌ها را به صورت ترکیبی (مالتی‌پلکس) درآورده و بر روی یک خط فوق‌سریع ATM که backbone می‌باشد قرار می‌دهد.
DSLAM

بازگشت به صفحه قبل