مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TVT

TeleVision Type Writer

ماشین تحریر تلویزیونی. یک صفحه کلید و الکترونیکی که مخصوصاً برای تبدیل تلویزیون به یک ترمینال کامپیوتری طراحی شده است. یک ترمینال تصویری.
TVT
ارسال نظر

ارسال نظر