مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WSN

Wireless Sensor Networks

شبکه های حسگر بی سیم
WSN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود