مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FN

Function

دکمه عملیات Fn یک دکمه در صفحه‌کلیدهای رایانه‌های امروزی است، فشردن این دکمه می‌تواند سبب شود سیستم‌عامل به یک مفسر یا برنامه فرمان دهد که عملیات خاصی را انجام دهد.
FN
ارسال نظر

ارسال نظر