مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ISP

Internet service provider

شرکت خدمات اینترنتی که با ISP نیز خوانده می‌شود، واسطه دسترسی کاربران به اینترنت هستند. این شرکت‌ها از خطوط ارتباطی پرسرعت برای دریافت حجم بالای اطلاعات اینترنت و فرستادن داده‌های ارسالی کاربران به سرورها بهره می‌برند.
این شرکت پهنای باند مصرفی اینترنت را از طریق تجهیزات ماهواره خود دریافت کرده و بوسیله شرکت دی‌اس‌ال مخابرات آن را بین مشترکین خود تقسیم می‌کند.
ISP
ارسال نظر

ارسال نظر