مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TELNET

Telecommunications Network

تِل‌نت (Telnet) یک پروتکل تحت شبکه است که در اینترنت و شبکه‌های محلی استفاده می‌شود. این شبکه در سال ۱۹۶۹ توسعه یافت. بیشتر تجهیزات شبکه‌ای و سیستم‌های عاملی که دارای مدل مرجع اینترنتی هستند، تل‌نت را پشتیبانی می‌کند.
TELNET
ارسال نظر

ارسال نظر